Rozmiar: 1600 bajtów

ANKIETA

Uwaga! Drukujemy tylko etykiety samoprzylepne, nie drukujemy plakatów, ulotek itp.

Dane zgłaszającego

Opis zlecenia

Zlecenie:


Dane techniczne


Etykieta:

Nie dotyczy fleksodruku

Wypełnij zależnie od wybranych technik druku:

Sitodruk


Maksymalna szerokość wstęgi rolki to 31cm

Fleksodruk


Maksymalna szerokość wstęgi rolki to 18cm

Maksymalnie 4 kolory

Offset
Maksymalnie 4 kolory

Lakier: